Ostatnio twórcom cyfrowym sen z oczu spędza dyrektywa Omnibus. Dyrektywa ta zmierza do zwiększenia przejrzystości i uczciwości w handlu elektronicznym i komunikacji reklamowej w celu poprawy ochrony konsumentów. Ustanawia dodatkowe mechanizmy zwalczania nieuczciwych praktyk konkurencyjnych. Nieprawidłowe oznaczanie współpracy odpłatnej Jedną z takich nieuczciwych praktyk jest nieprawidłowe oznaczanie odpłatnej współpracy marek…

Czytaj dalej

1/1